Medzinárodné linky Slovak Lines Express

Predbežne do 30. apríla 2020 sú pozastavené medzinárodné linky Slovak Lines Express:

Bratislava - Letisko Schwechat - Viedeň

Bratislava - Budapešť - Letisko Budapešť

Bratislava - Hainburg

Cestujúcim so zakúpenými lístkami sme zaslali e-mail s informáciami ohľadom bezplatného stornovania lístkov.

Prímestské linky Slovak Lines Regio

Od 19. apríla 2020 platia v prímestskej doprave Slovak Lines Regio nové cestovné poriadky. Počas mimoriadnej situácie jazdia autobusy naďalej podľa sobotňajšieho režimu. Počas pracovných dní budú k týmto spojom doplnené aj spoje uvedené nižšie.

102401 (215,219) Bratislava – Marianka – Stupava – Borinka
Spoj č. 71
– s odchodom Bratislava, AS o 15:05 hod. a s príchodom Stupava, aut.st. o 15:45 hod.

102402 (269) Bratislava – Stupava – Rohožník
Spoj č. 8
– s odchodom Rohožník, Sídlisko o 05:00 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:02 hod.
Spoj č. 16 – s odchodom Rohožník, Sídlisko o 06:00 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 07:02 hod.
Spoj č. 44 – s odchodom Jablonové, Jednota o 15:30 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:12 hod.
Spoj č. 33 – s odchodom Bratislava, AS o 15:45 hod. a s príchodom Rohožník, Sídlisko o 16:47 hod.

102407 (610) Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Zálesie – Malinovo
Spoj č. 404
– s odchodom Malinovo, kaštieľ o 04:49 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 05:38 hod.
Spoj č. 9 – s odchodom Bratislava, AS o 07:37 hod. a s príchodom Zálesie, RD o 08:19 hod.

102408 (720,740) Bratislava – Tomášov – Nový Život – Čenkovce
Spoj č. 4
– s odchodom Vlky o 04:26 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 05:18 hod.
Spoj č. 26 – s odchodom Tomášov, osada o 05:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:41 hod.
Spoj č. 44 – s odchodom Tomášov, osada o 06:46 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 07:41 hod.
Spoj č. 118 – s odchodom Tomášov, osada o 16:08 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:53 hod.
Spoj č. 402 – s odchodom Tomášov, mlyn o 04:15 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 04:51 hod.
Spoj č. 488 – s odchodom Tomášov, mlyn o 15:14 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 15:53 hod.
Spoj č. 401 – s odchodom Bratislava, AS o 05:00 hod. a s príchodom Tomášov, mlyn o 05:37 hod.
Spoj č. 403 – s odchodom Bratislava, AS o 15:05 hod. a s príchodom Tomášov, osada o 15:46 hod.
Spoj č. 405 – s odchodom Bratislava, AS o 16:05 hod. a s príchodom Vlky o 16:50 hod.
Spoj č. 407 – s odchodom Bratislava, AS o 17:05 hod. a s príchodom Vlky o 17:54 hod.
Spoj č. 409 – s odchodom Bratislava, AS o 14:05 hod. a s príchodom Vlky o 14:50 hod.
Spoj č. 417 – s odchodom Bratislava, AS o 05:25 hod. a s príchodom Tomášov, mlyn o 06:05 hod.

102413 (727) Bratislava – Šamorín
Spoj č. 8
– s odchodom Šamorín, aut.st. o 04:39 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 05:29 hod.
Spoj č. 44 – s odchodom Šamorín, Mliečno o 15:09 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 15:59 hod.
Spoj č. 52 – s odchodom Šamorín, aut.st. o 16:24 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:59 hod.
Spoj č. 400 – s odchodom Šamorín, aut.st. o 06:29 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 07:04 hod.
Spoj č. 402 – s odchodom Šamorín, aut.st. o 05:29 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:04 hod.
Spoj č. 404 – s odchodom Šamorín, aut.st. o 07:29 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 08:04 hod.
Spoj č. 3 – s odchodom Bratislava, AS o 06:05 hod. a s príchodom Šamorín, aut.st. o 06:39 hod.
Spoj č. 401 – s odchodom Bratislava, AS o 14:25 hod. a s príchodom Šamorín, aut.st. o 14:59 hod.
Spoj č. 403 – s odchodom Bratislava, AS o 15:25 hod. a s príchodom Šamorín, aut.st. o 15:59 hod.
Spoj č. 405 – s odchodom Bratislava, AS o 16:25 hod. a s príchodom Šamorín, aut.st. o 16:59 hod.
Spoj č. 407 – s odchodom Bratislava, AS o 17:25 hod. a s príchodom Šamorín, aut.st. o 17:59 hod.
Spoj č. 467 – s odchodom Bratislava, AS o 05:30 hod. a s príchodom Šamorín, aut.st. o 06:04 hod.

102415 (260) Bratislava – Malacky – Gajary
Spoj č. 8
– s odchodom Gajary, garáže o 04:50 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 05:10 hod. → pokračuje spojom 102417/6 s príchodom Bratislava, AS o 6:15 hod.
Spoj č. 22 – s odchodom Gajary, garáže o 07:20 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 07:40 hod.
Spoj č. 28 – s odchodom Gajary, garáže o 09:30 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 09:50 hod.
Spoj č. 40 – s odchodom Gajary, garáže o 15:30 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 15:50 hod.
Spoj č. 3 – s odchodom Malacky, žel.st. o 04:25 hod. a s príchodom Gajary, garáže o 04:45 hod.

102416 (265,275) Bratislava – Malacky – Malá Leváre – Borský Svätý Jur
Spoj č. 102
– s odchodom Borský Svätý Jur, os.Tomky o 04:25 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 05:17 hod.→ pokračuje spojom 102416/202 s príchodom Bratislava, AS o 06:10 hod.
Spoj č. 124 – s odchodom Borský Svätý Jur, os.Tomky o 15:05 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 15:55 hod.
Spoj č. 202 – s odchodom Malacky,žel.st. o 05:20 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:10 hod.
Spoj č. 332 – s odchodom Malé Leváre, Jednota o 05:03 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 05:25 hod. → pokračuje spojom 102417/8 s príchodom Bratislava, AS o 06:30 hod.
Spoj č. 115 – s odchodom Malacky, žel.st. o 14:00 hod. a s príchodom Borský Svätý Jur, os.Tomky o 14:53 hod.
Spoj č. 123 – s odchodom Malacky, žel.st. o 16:00 hod. a s príchodom Borský Svätý Jur, MŠ o 16:43 hod.

102417 (245) Bratislava – Malacky
Spoj č. 2
– s odchodom Malacky, žel.st. o 04:20 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 05:20 hod.
Spoj č. 6 – s odchodom Malacky, žel.st. o 05:10 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:15 hod.
Spoj č. 7 – s odchodom Bratislava, AS o 06:30 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 07:42 hod.
Spoj č. 23 – s odchodom Bratislava, AS o 14:45 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 15:57 hod. → pokračuje spojom 102416/123 s príchodom Borský Svätý Jur, MŠ o o 16:43 hod.
Spoj č. 33 – s odchodom Bratislava, AS o 16:45 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 17:57 hod.
Spoj č. 101 – s odchodom Bratislava, AS o 05:50 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 06:40 hod.

102418 (240,250) Bratislava – Zohor – Suchohrad – Malacky
Spoj č. 108
– s odchodom Suchohrad, Karlov dvor o 05:14 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:30 hod.
Spoj č. 300 – s odchodom Malacky, žel.st. o 14:10 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:00 hod. → spoj ide cez Gajary
Spoj č. 302 – s odchodom Malacky, žel.st. o 16:10 hod. a s príchodom Záhorská Ves, Strojstav o 17:00 hod. → spoj ide cez Gajary
Spoj č. 400 – s odchodom Jakubov, kult.dom o 04:56 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:05 hod.
Spoj č. 25 – s odchodom Záhorská Ves, Strojstav o 15:11 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 15:50 hod.
Spoj č. 107 – s odchodom Bratislava, AS o 06:55 hod. a s príchodom Suchohrad, kostol o 08:22 hod.

102419 (277) Bratislava – Malacky – Studienka – Bílkove Humence
Spoj č. 22
– s odchodom Bílkove Humence, Gočály o 15:10 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 15:50 hod.
Spoj č. 28 – s odchodom Bílkove Humence, Gočály o 17:10 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 17:50 hod.
Spoj č. 15 – s odchodom Malacky, žel.st. o 14:10 hod. a s príchodom Bílkove Humence, Gočály o 14:50 hod.
Spoj č. 21 – s odchodom Malacky, žel.st. o 16:10 hod. a s príchodom Bílkove Humence, Gočály o 16:50 hod.

102421 (540) Bratislava – Pezinok – Modra
Spoj č. 12
– s odchodom Modra, Harmónia, Les.škola o 06:08 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 07:30 hod.
Spoj č. 408 – s odchodom Modra, Štúrova ul. o 05:50 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 07:00 hod.
Spoj č. 47 – s odchodom Pezinok, Tesco o 05:24 hod. a s príchodom Modra, VÚL o 05:45 hod.
Spoj č. 401 – s odchodom Bratislava, AS o 14:55 hod. a s príchodom Modra, Štúrova ul. o 16:03 hod.
Spoj č. 403 – s odchodom Bratislava, AS o 15:55 hod. a s príchodom Modra, Štúrova ul. o 17:03 hod.
Spoj č. 405 – s odchodom Bratislava, AS o 16:55 hod. a s príchodom Modra, Štúrova ul. o 18:03 hod.

102424 (650) Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer
Spoj č. 6
– s odchodom Cífer, žel.st. o 05:06 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:45 hod.
Spoj č. 36 – s odchodom Cífer, žel.st. o 17:06 hod. a s príchodom Štefanová, Jednota o 17:30 hod.
Spoj č. 3 – s odchodom Budmerice, nám. o 04:30 hod. a s príchodom Cífer, žel.st. o 04:49 hod.
Spoj č. 431 – s odchodom Bratislava, AS o 15:25 hod. a s príchodom Cífer, žel.st. o 16:52 hod.

102427 (529) Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec
Spoj č. 38
– s odchodom Viničné, pošta o 15:31 hod. a s príchodom Pezinok, žel.st. o 15:41 hod.
Spoj č. 444 – s odchodom Viničné, pošta o 17:01 hod. a s príchodom Pezinok, žel.st. o 17:11 hod.
Spoj č. 5 – s odchodom Pezinok, žel.st. o 05:45 hod. a s príchodom Senec, žel.st. o 06:17 hod.
Spoj č. 433 – s odchodom Pezinok, žel.st. o 15:00 hod. a s príchodom Viničné, pošta o 15:09 hod.
Spoj č. 441 – s odchodom Pezinok, žel.st. o 16:50 hod. a s príchodom Viničné, pošta o 16:59 hod.

102428 (520,522) Bratislava – Pezinok
Spoj č. 74
– s odchodom Pezinok, Nemocnica I. o 15:10 hod. a s príchodom Pezinok, žel.st. o 15:29 hod.
Spoj č. 76 – s odchodom Pezinok, Nemocnica I. o 15:30 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:31 hod.
Spoj č. 59 – s odchodom Pezinok, žel.st. o 14:48 hod. a s príchodom Pezinok, Nemocnica I. o 15:07 hod.

102441 (645) Bratislava – Senec – Blatné – Igram – Čataj
Spoj č. 8
– s odchodom Čataj, obratisko o 05:01 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 06:09 hod.
Spoj č. 24 – s odchodom Čataj, obratisko o 07:01 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 08:09 hod. , v úseku Čataj – Senec nahrádza spoj 102441/54
Spoj č. 36 – s odchodom Čataj, obratisko o 15:06 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 16:14 hod., v úseku Čataj – Senec nahrádza spoj 102441/56
Spoj č. 416 – s odchodom Senec, gymnázium o 06:17 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 07:09 hod.
Spoj č. 448 – s odchodom Senec, gymnázium o 04:17 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 05:09 hod.
Spoj č. 474 – s odchodom Senec, aut.st. o 13:31 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 14:20 hod.
Spoj č. 19 – s odchodom Bratislava, AS o 13:52 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 14:57 hod. , v úseku Senec – Čataj nahrádza spoj 102441/59
Spoj č. 27 – s odchodom Bratislava, AS o 15:52 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 16:57 hod., v úseku Senec – Čataj nahrádza spoj 102441/61
Spoj č. 405 – s odchodom Bratislava, AS o 05:52 hod. a s príchodom Čataj, obratisko o 06:57 hod.
Spoj č. 423 – s odchodom Bratislava, AS o 14:52 hod. a s príchodom Senec, gymnázium o 15:39 hod.
Spoj č. 431 – s odchodom Bratislava, AS o 16:52 hod. a s príchodom Senec, gymnázium o 17:39 hod.

102442 (659) Bratislava – Senec – Veľké Úlany/Jelka
Spoj č. 8
– s odchodom Jelka, garáž o 04:34 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 05:49 hod.

102445 (632) Bratislava – Senec
Spoj č. 22
– s odchodom Senec, žel.st. o 14:10 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 15:06 hod.
Spoj č. 5 – s odchodom Bratislava, AS o 06:37 hod. a s príchodom Senec, aut.st. o 07:28 hod.
Spoj č. 115 – s odchodom Bratislava, AS o 14:37 hod. a s príchodom Senec, aut.st. o 15:36 hod.

106406 (289) Malacky – Plavecký Peter
Spoj č. 19
– s odchodom Malacky, žel.st. o 16:10 hod. a s príchodom Plavecký Mikuláš, Jednota o 16:57 hod.

106407 (249,259) Malacky – Kuchyňa – Pezinok
Spoj č. 102
– s odchodom Kuchyňa, OcÚ o 05:00 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 05:30 hod.
Spoj č. 104 – s odchodom Kuchyňa, OcÚ o 06:50 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 07:20 hod.
Spoj č. 108 – s odchodom Kuchyňa, OcÚ o 15:05 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 15:35 hod.
Spoj č. 101 – s odchodom Malacky, žel.st. o 06:15 hod. a s príchodom Kuchyňa, OcÚ o 06:45 hod.
Spoj č. 105 – s odchodom Malacky, žel.st. o 14:10 hod. a s príchodom Kuchyňa, OcÚ o 14:40 hod.
Spoj č. 107 – s odchodom Malacky, žel.st. o 16:10 hod. a s príchodom Kuchyňa, OcÚ o 16:40 hod.

106408 (235,239) Malacky – Láb – Jablonové
Spoj č. 114
– s odchodom Jablonové, Turecký Vrch o 06:41 hod. a s príchodom Malacky, žel.st. o 07:19 hod.
Spoj č. 101 – s odchodom Malacky, žel.st. o 05:40 hod. a s príchodom Jablonové, Turecký Vrch o 06:24 hod.
Spoj č. 109 – s odchodom Malacky, žel.st. o 14:30 hod. a s príchodom Jablonové, Turecký Vrch o 15:15 hod.

108402 (631) Senec – Senec, Svätý Martin
Spoj č. 2
– s odchodom Senec, Svätý Martin o 05:12 hod. a s príchodom Senec, žel.st. o 05:28 hod.

108403 (539,545) Senec – Šenkvice – Vištuk – Báhoň – Modra
Spoj č. 1
– s odchodom Šenkvice, Cerovská č.d.125 o 04:17 hod. a s príchodom Šenkvice, žel.st. o 04:23 hod.

108405 (640) Senec – Veľký Grob – Báhoň
Spoj č. 6
– s odchodom Veľký Grob, rešt. o 05:02 hod. a s príchodom Senec, aut.st. o 05:24 hod.
Spoj č. 14 – s odchodom Veľký Grob, rešt. o 06:53 hod. a s príchodom Senec, žel.st. o 07:11 hod.

108409 (629,649) Senec – Šamorín
Spoj č. 4
– s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 04:02 hod. a s príchodom Senec, žel.st. o 04:51 hod.
Spoj č. 416 – s odchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 06:26 hod. a s príchodom Senec, aut.st. o 07:13 hod.
Spoj č. 7 – s odchodom Senec, aut.st. o 05:31 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 06:05 hod.
Spoj č. 401 – s odchodom Senec, aut.st. o 14:41 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 15:33 hod.
Spoj č. 403 – s odchodom Senec, aut.st. o 16:41 hod. a s príchodom Zlaté Klasy, Rastice, Jednota o 17:33 hod.

MHD Malacky

Mestská hromadná doprava v meste Malacky je pozastavená do odvolania.

MHD Senec

Mestská hromadná doprava v meste Senec je pozastavená do odvolania.

Bezpečnostné opatrenia

Prosíme cestujúcich, aby v čase šírenia nákazy dodržiavali vo všetkých spojoch Slovak Lines bezpečnostné nariadenia.

Nastupujte cez zadné dvere

Z dôvodu ochrany vodičov sa predné dvere autobusu na zastávkach neotvárajú. Použite prosím zadné dvere.

Neobsadzujte priestor prvých 8 sedadiel

Priestor prvých ôsmych sedadiel v autobuse hneď za vodičom je momentálne oddelený od zvyšku autobusu. Ide opäť o opatrenie na ochranu vodičov, aby mohli vykonávať svoju prácu.

Cestovné lístky si kupujte cez aplikáciu IDS BK

Keďže počas mimoriadnej situácie pri nastupovaní do autobusu cestujúci neprichádzajú do kontaktu s vodičom, nie je možná kúpa lístka v hotovosti, ani pípnutie karty. Ak ste držiteľom predplatenej karty platnej na určité časové obdobie, lístok si nemusíte kupovať, stačí mať kartu pri sebe. Ak máte kartu s nabitým kreditom, kupujte si prosím lístky cez mobilnú aplikáciu IDS BK a kredit na karte vám zostane k dispozícii na neskôr, keď mimoriadna situácia skončí.

Zákaz vstupu bez rúška

Všetci cestujúci sú povinní mať počas cestovania nasadené na ústach a nose ochranné rúško alebo jeho účinnú alternatívu (šatku, šál a pod.) Neuposlúchnutie tohto nariadenia je považované za ohrozenie spolucestujúcich a môže vyústiť do privolania polície.

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť vašich spolucestujúcich a vodičov autobusov.

Používame cookies

Súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať služby. Používaním našich služieb súhlasíte s použitím súborov cookie. Prečítajte si viac v našich podmienkach.